tištěná kniha
Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky

Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky

Palouš, Radim

témata: filozofie

vázaná, 92 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2010
ISBN: 978-80-246-1833-3
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

Základní pojmy bývají užívány sice se samozřejmostí, avšak bez vědomí jejich filosofického fundamentu. V knize se nejprve krátce vymezují tyto termíny: výchova, výuka, učitel, teorie vyučování, žák, teorie učení, učivo, vzdělání. Potom jsou zevrubně prošetřovány ty nejdůležitější, totiž výchova, vzdělání, učitel, žák a názornost. Protože pedagogika deklaruje, že výchovné a vzdělávací působení nemá být povrchní, poslední reflexe se obrací k lidskému nitru.