tištěná kniha
Ars Docendi

Ars Docendi

Palouš, Radim

témata: pedagogika

brožovaná, 131 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2004
ISBN: 80-246-0855-3
doporučená cena: 135 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je zajímavým výkladem úlohy filosofie ve výchovném působení jak ve škole, tak ve všeobecně kulturním smyslu. Profesor Radim Palouš v ní studentům učitelství, ale i současným pedagogům představuje práci pedagoga jako činnost, která je zakotvena v ustavičném putování ke schopnosti "rozumět".

Obsah

Úvod
O ?principu" názornosti
Návyk a trest
Zakopané hřivny
Srdečné učivo
Vysokost vysokého školství
Mos docendi (spoluautor David Krámský)
Hranice vzdělávání
Jmenný rejstřík

Recenze

Paloušova publikace je mimořádně zajímavým výkladem smyslu a role filosofie ve vztahu k výchovnému působení jak ve škole, tak ve všeobecně kulturním smyslu Je-li výchova cestou ke schopnosti ?rozumět" (E. Fink, ?Bildung ist die Fahigkeit zum Verstehen"), pak tato publikace je nezbytným průvodcem na této cestě.
Výchozí a také základní stať o ?principu" názornosti se čte téměř jako detektivní příběh a velmi zdařile ukazuje, v čem je filosofie ?údivem" nad zdánlivě samozřejmým a proč je třeba, aby učitel byl znovu a znovu pro tento ?údiv" otevřen a připraven.
Nejobtížnější částí této kapitoly pro speciálně filosoficky nepřipraveného čtenáře je výklad pokantovského období ve vývoji reflexe zakoušení světa. Po dohodě s autorem doporučuji doplnit v poznámce pod čarou základní informaci o principech fenomenologie, fundamentální ontologie a postmoderny". Tato témata jsou pro studenty stále ještě značně náročná, ač se s nimi v literatuře často setkávají.
V kapitole Návyk a trest by snad bylo smysluplné připomenout, že po dvou totalitních režimech a v době velkého důrazu na ?individualitu" platí jednak mnohovrstevnatost ?viny? (Jaspers), jednak okolnost, že společnost předpokládá, že co není výslovně zakázáno, je automaticky dovoleno a viník se často cítí zároveň jako oběť.
Výborná je kapitola o zakopaných hřivnách, ale k vůbec nejlepším místům knihy náleží kapitola Srdeční učivo. Je to mimořádně citlivý výklad průniku náboženského prožívání a filosofické reflexe s pochopením společného a odlišného a s přísným dodržením rozdílu mezi institucializovanými formami theologie, filosofie a vědy a společným prožitkovým základem, k danému tématu je to nejlepší, co lze k tomuto tématu číst.
Kapitola Vysokost vysokého školství je důležitým výkladem smyslu univerzitního vzdělávání nejen jako ?kvalifikačního stupně" společnosti výkonu, ale jako ?péče" o lidskou dimenzi našeho života.
Kapitola Mos docendi (napsaná spolu s D Krámským) je náročná, ale v kontextu celé knihy je pro učitelskou veřejnost i pro adepty učitelské profese jednou z klíčových pasáží. Je to text, který v podstatně překračuje často naivní, i když odborně kvalifikované výklady ?profesní etiky. Bude proto zvláště významná pro doktorandy různých oborů.
Z recenzního posudku: Prof. PhDr.Jaroslava Pešková, CSc.