tištěná kniha
Historický atlas obyvatelstva českých zemí

Historický atlas obyvatelstva českých zemí

Ouředníček, Martin a kol.

témata: přírodní vědy – geografie, sociologie, historie

vázaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2017
ISBN: 978-80-246-3577-4
doporučená cena: 900 Kč

E-shop

Anotace

Historický atlas obyvatelstva českých zemí je jedním z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. V celkem dvanácti kapitolách jsou ve vývojovém srovnání představena témata jako migrace, demografická, ekonomická a kulturní struktura, sociální status, kriminalita nebo volby. K zachycení populačního vývoje a jeho prostorové diferenciace jsou poněkud netradičně využívána hůře dostupná historická statistická data. Atlas pracuje s časovými řadami základních populačních statistických ukazatelů založených na datech sčítání lidu od roku 1921 až do roku 2011 a registrů obyvatelstva z poválečných let. Přínosem atlasu je zachycení relativně dlouhého vývoje prostorové diferenciace vybraných ukazatelů v rámci jednoho mapového listu formou série map s jednotnou legendou.