tištěná kniha e-kniha
Zpravodajství v médiích

Zpravodajství v médiích

Osvaldová, Barbora a kol.

témata: média a komunikace

brožovaná, 140 str., 3. vydání
vydáno: červen 2020
ISBN: 978-80-246-4612-1
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Třetí, revidované vydání kolektivní práce odborníků v oblasti mediálního světa pod vedením zkušené editorky doc. Barbory Osvaldové obsahuje stati věnované fenoménu zpravodajství. Publikace mapuje jeho různé fáze – počínaje exkurzem do nejstarší žurnalistiky „psané“ přes zpravodajství agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku až po produkci tzv. nových médií. Jimi se zabývá zcela nová, aktuální kapitola s názvem Online zpravodajství. Teoretické pojednání je doprovázeno konkrétními příklady z novinářské praxe, které dobře doplňují celistvou čtenářovu představu o problému, ať už bude číst materiál jako student, nebo zájemce o problematiku zpravodajství.