tištěná kniha
O reportáži, o reportérech

O reportáži, o reportérech

Osvaldová, BarboraKopáč, RadimNěmcová Tejkalová, Alice (eds.)

témata: média a komunikace

brožovaná, 132 str., 1. vydání
vydáno: červen 2010
ISBN: 978-80-246-1781-7
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Zdálo by se, že s reportáží je to snadné. Je to žánr očitého svědectví: autor by měl být události přítomen, zapsat, co viděl, a pořídit rozhovory s několika svědky. Pak by měl zvolit nositele děje (ať už kladného nebo záporného), zaznamenat autentické výpovědi ? a věc je hotova. Ale z textů, které autoři této monografie shromáždili, je jasné, že tak snadné to není. Očití svědkové se často (bez zlé vůle) mýlí, jiní věc zkreslují. Nestačí prostě zaznamenat událost, je třeba hledat a nacházet zajímavé detaily a reportáž postavit především na nich.
Při shromažďování příspěvků editoři, jako v předešlých monografiích (věnovaných žánrům fejetonu, interview a eseje), oslovili několik desítek autorů. Někteří odpověděli, že se na text na dané téma necítí, jiní slíbili příspěvek dodat, a slib nedodrželi. Shromážděné texty nicméně obsahují to nejzajímavější, co dnes žánr reportáže představuje ? v tisku, v rozhlase, v televizi, ve fotožurnalistice nebo na internetu.
Monografie vznikla jako další příspěvek v rámci vědeckého úkolu Proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií (kód MSM 0021620841).

Recenze

Sborník navazuje na obdobně pojaté publikace O fejetonu, s fejetonem (2007), Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji (2008) a Rozhovory o interview (2009), vydané nakladatelstvím Karolinum pro adepty a frekventanty oborů žurnalistika, mediální studia, český jazyk a literatura, ale i pro další zájemce.
Začínajícím tvůrcům i stávajícím zaměstnancům médií, kteří usilují o profesní zdokonalení a rádi se nechají inspirovat, je totiž v českých poměrech k dispozici spíše řada obecněji zaměřených odborných prací nebo encyklopedií, často překladových; monografie věnované jednotlivým žurnalistickým žánrům jsou mnohdy zastaralé. Od doby jejich vzniku se proměnila společenská situace, mediální scéna - a to včetně technických (dnes digitálních) prostředků, které má k dispozici -, samotné žurnalistické žánry se vyvíjejí a nastupuje řadanových osobností, kteréje svým přístupem, svým talentem i praktickým know-how, ovlivňují a v lepších případech obohacují.
Teorie žurnalistických žánrů byla aje velmi často spjata s praxí. Výhodouje to proto, že přináší vesměs již ověřené hypotézy a rozmanité, ale prověřené cesty - metody. Knihy, které byly v minulosti napsány a vydány na ideologickou objednávku, jsou bez výjimky nepoužitelné. K teorii a historii žurnalistiky se nezřídka propracovávají žurnalisté z praxe. Nevýhodou je, že jsou vesměs mimořádně pracovně vytížení - a bývá tedy obtížné je k sepsání zobecňujícího textu přimět.
Sborník O reportáži, o reportérechje dle mého názoru zdařilou ukázkou toho, jak lze využít různých dostupných prostředků k tomu, abychom se o žánru reportáže dozvěděli co nejvíce.

Z recenzního posudku: doc. PhDr. Alena Blažejovská