tištěná kniha
Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 1.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 1.

Nutraceutika. Primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech

Opletal, Lubomír

témata: přírodní vědy – chemie, přírodní vědy – biologie, lékařské vědy – farmakologie

brožovaná, 380 str., 1. vydání
vydáno: únor 2011
ISBN: 978-80-246-1884-5
doporučená cena: 440 Kč

E-shop

Anotace

Nutraceutika jsou skupinou komerčních potravinářských produktů, používaných v západní Evropě, USA a Japonsku, jež jsou známy již relativně dlouhou dobu. Nejedná se však ani o léčivé přípravky, ani o potravinu ve vlastním slova smyslu, ale o potravinu s příznivým působením na fyziologii člověka, která má často preventivní účinek vůči některým chorobám. Předkládaná monografe přináší základní informace z oblasti potravin pro zvláštní výživu, jež nejsou českým farmaceutům příliš známé, přičemž cílem publikace je rychle a operativně informovat farmaceuta o základních faktech týkajících se nutraceutik. Kniha je rozdělena do dvou částí: první zahrnuje úvod do tématu včetně nástinu legislativní problematiky a základního rozdělení nutraceutik, druhá část se pak zabývá jejich podrobnější systematikou.

Obsah

LÁTKY A STRUKTUROVANÉ BIOLOGICKÉ SYSTÉMY (sv. 1)

SEZNAM ZKRATEK A VYSVĚTLIVEK

1 ÚVOD
1.1 Literatura

2 DEFINICE, ROZDĚLENÍ NUTRACEUTIK
2.1 Vymezení tématu a charakteristika problému
2.2 Definice používaných pojmů
2.2.1 Potraviny
2.2.2 Doplňky stravy
2.2.3 Potravní doplňky
2.2.4 Parafarmaceutika
2.2.5 Léčiva
2.2.6 Potraviny nového typu
2.2.7 Potraviny pro zvláštní výživu
2.3 Přehled související legislativy
2.4 Postupy schvalování a uvádění doplňků stravy na trh v ČR
2.4.1 Postup schvalování doplňků stravy obsahující
potravní doplňky uvedené ve vyhlášce č. 446/2004 Sb.
2.4.2 Postup schvalování doplňků stravy obsahujících
potravní doplňky neuvedené ve vyhlášce č. 446/2004 Sb.
2.4.3 Postupy schvalování a uvádění potraviny nebo složky potraviny nového typu na trh v ČR a současně v EU
2.4.3.1 Postup schvalování pro potraviny nebo složky potraviny nového typu rovnocenné ke stávajícím potravinám
2.4.3.2 Postup schvalování pro potraviny nového typu jiné než rovnocenné ke stávajícím potravinám
2.4.4 Doporučení VVP
2.5 Zákony a vyhlášky týkající se potravin po r. 2004
2.5.1 Zákon 120/2008 Sb., kterým se mění zákon 110/1997 Sb.
2.5.2 Vyhláška 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
2.5.3 Vyhláška 352/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 225/2008 Sb.
2.6 Fenomén bezpečnosti
2.7 Trendy výzkumu a vývoje
2.8 Literatura

3 SYSTEMATIKA NUTRACEUTIK
3.1 Látky vycházející z primárního metabolismu
3.1.1 Aminokyseliny a jejich deriváty, peptidy, proteiny a bílkoviny
3.1.1.1 Základní aminokyseliny
3.1.1.2 Deriváty aminokyselin
3.1.1.3 Peptidy
3.1.1.3.1 Di- a tripeptidy
3.1.1.3.2 Polypeptidy
3.1.1.4 Proteiny
3.1.1.4.1 Živočišné a hmyzí proteiny
3.1.1.4.2 Rostlinné proteiny
3.1.1.5 Enzymy
3.1.1.5.1 Trávicí enzymy
3.1.1.5.2 Ostatní enzymy
3.1.1.6 Literatura
3.1.2 Mastné kyseliny, jejich deriváty a jiné lipidy
3.1.2.1 Alifatické uhlovodíky a jejich kyslíkaté deriváty
3.1.2.2 Mastné kyseliny
3.1.2.2.1 Nasycené mastné kyseliny (SFA)
3.1.2.2.2 Monoenové mastné kyseliny (MUFA)
3.1.2.2.3 Polyenové mastné kyseliny (PUFA)
3.1.2.3 Ethery glycerolu a estery s mastnými kyselinami
3.1.2.4 Strukturované lipidy
3.1.2.5 Triacylglyceroly se středním řetězcem
3.1.2.6 Ethery glycerolu (ether-fosfolipidy)
3.1.2.7 Glycerofosfolipidy (fosfatidy)
3.1.2.8 Literatura
3.1.3 Látky na bázi sacharidů
3.1.3.1 Monosacharidy a jejich deriváty
3.1.3.1.1 Monosacharidy
3.1.3.1.2 Deriváty monosacharidů
3.1.3.1.2.1 Látky bezdusíkaté
3.1.3.1.2.2 Látky s obsahem dusíku
3.1.3.1.2.3 Jednoduché cukerné kyseliny a jejich deriváty
3.1.3.1.2.4 Cyklitoly, jejich estery a ethery
3.1.3.2 Oligosacharidy
3.1.3.2.1 Fruktooligosacharidy (FOS)
3.1.3.2.2 Galaktooligosacharidy
3.1.3.2.3 Dusíkaté oligosacharidy
3.1.3.3 Jednoduché polysacharidy
3.1.3.3.1 Heterofruktany
3.1.3.3.2 Heteromannany
3.1.3.3.3 Heteroglukany
3.1.3.3.4 Pektiny
3.1.3.3.5 Rostlinné slizy
3.1.3.3.6 Algináty
3.1.3.3.7 Dusíkaté polysacharidy
3.1.3.3.7.1 Látky na bázi chitinu
3.1.3.3.7.2 Mukopolysacharidy
3.1.3.3.7.3 Fukany a jejich sulfatované deriváty
3.1.3.4 Složené polysacharidy
3.1.3.5 Prebiotika (vláknina)
3.1.3.6 Literatura
3.1.4 Ostatní látky vycházející z primárního metabolismu a uplatňující se v něm
3.1.4.1 Cholin, jeho metabolické modifikátory a sloučeniny s cholinem
3.1.4.2 Sloučeniny obsahující nukleové báze
3.1.4.3 Kreatin a jeho deriváty
3.1.4.4 Organické kyseliny primárního metabolismu
3.1.4.5 Látky nezařazených struktur (biokatalyzátory)
3.1.4.5.1 Látky dříve považované za vitaminy
3.1.4.5.2 Vitaminy
3.1.4.5.3 Ubichinony
3.1.4.6 Literatura
3.1.5 Obsahové látky strukturovaných biologických systémů
3.1.5.1 Bakterie
3.1.5.1.1 Probiotika
3.1.5.2 Řasy
3.1.5.2.1 Sinice - Cyanophyta
3.1.5.2.2 Zelené řasy - Chlorophyta
3.1.5.3 Kvasinky
3.1.5.4 Symbiotické systémy kvasinek a bakterií
3.1.5.5 Houby
3.1.5.5.1 Vřeckovýtrusné houby - Ascomycota
3.1.5.5.2 Houby pravé - Basidiomycota
3.1.5.6 Lišejníky
3.1.5.7 Pyly
3.1.5.8 Literatura

VĚCNÝ REJSTŘÍK

Recenze

Především bych chtěl zdůraznit, že recenzovaná kniha je impozantní svým záběrem a rozsahem. Zabývá se tématem, které je nyní velice aktuální a široce diskutované. V současné době neexistuje na knižním trhu česká monografie o tomto tématu a takového rozsahu. Podle mého názoru může tato publikace uvedenou mezeru zaplnit. Monografie vychází jak z původních prací převážně přehledového charakteru, tak z monografií, které vydala prestižní světová nakladatelství (např. CRC Press, Elsevier, Springer).
Posuzované dílo - věnované především látkám primárním metabolitů -je určeno hlavně pro vysokoškolsky vzdělané odborníky v medicínské a potravinářské oblasti jako prvotní informace na téma doplňků stravy, potravin nového typu a potravin pro zvláštní výživu. Za přínosný pokládám seznam možných interakcí s podávanými léčivými přípravky (resp. léčivy), možné vedlejší, případně nežádoucí reakce a také dávkování. Tyto údaje jsou v české literatuře dosti ojedinělé a samy legislativní normy (např. vyhláška 225/2008 Sb.) je neuvádějí v rozsahu, který by terén s největší pravděpodobností pro svoji informaci potřeboval. Dílo je do značné míry multidisciplinámí, protože pojednává o látkách z hlediska farmaceutického, medicínského i potravinářského.

Z recenzního posudku: Ing. Jaroslav Kahovec, CSc.

Kniha "Přírodní látky a jejich biologická aktivita I. Přehled nutraceutik. A. Primární metabolity a obsahové látky strukturovaných biologických systémů" autora Lubomíra Opletala představuje unikátní publikaci, protože kniha tohoto typu a rozsahu v České republice dosud nevyšla. Její téma je vysoce aktuální neboť množství doplňků stravy (nutraceutik) se na českém trhu neustále zvyšuje. Vydání publikace tohoto typu je důležité i z důvodu, že význam řady látek popsaných v publikaci je v mnoha literárních zdrojích popisován nedokonale. V řadě případů, zejména v publikacích reklamního charakteru a v mediích, obzvláště na internem jsou jejich účinky neúměrně zveličovány. Poslední dobou se velice rozšířily řady poradců na výživu, kteří často nemají potřebné vzdělání, které nahrazují různými kurzy, které jsou často propojeny s distributory doplňků stravy, kteří samozřejmě dělají jimi distribuovaným výrobkům reklamu. Autor L. Opletal pracuje v této oblasti jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník dlouhou řadu let a přináší informace objektivní, doložené seriozními literárními citacemi.
Kniha je velkým přínosem pro čtenáře zabývající se touto tématikou na profesionální úrovni, protože poskytuje podrobné informace na vysoké odborné úrovni (obsahuje i řadu tabulek a chemických vzorců). Mohou ji využít i čtenáři, kteří nejsou lékaři nebo poradci pro výživu, ale kteří se věnují své výživě a chtějí svoji stravu doplnit o látky, které v jejich stravě chybí nebo z různých důvodů potřebují zvýšit jejich příjem.

Z recenzního posudku: Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.