tištěná kniha
Lék a jeho vývoj v dějinách

Lék a jeho vývoj v dějinách

Opletal, LubomírOpletalová, Veronika

témata: lékařské vědy – farmakologie

brožovaná, 128 str., 1. vydání
vydáno: červen 1999
ISBN:
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Ve studii lék a jeho vývoj v dějinách podávají autoři historický přehled vývoje léku a s ním související vývoj farmacie. Objasňují základní pojmy, výzkum a vývoj léčiv a zamýšlejí se nad cenovou politikou léčiv v současnosti. Zmiňují se o léčivech pro nehumánní použití (veterinární farmacie) a problematice tzv. nutraceutik - potravin pro zvláštní účely, které vykazují biologický účinek na živočišný organismus. Samostatně je vysvětlena i distribuce léčiv a různé farmaceutické předpisy, které platí v České republice.

Obsah

Farmacie
Archetyp životní síly
Definice léku
Základní principy medikamentózní terapie
Historie léku
Výzkum a zkoumání nových humánních léčiv
Zabezpečování léčiv
Cena léků
Léčiva pro nehumánní oblasti

Recenze

Recenzovaná publikace zaplňuje mezeru, která v nší farmaceutické literatuře dosud chyběla. Významná je i svým tématem: lékem, neboť shrnuje a sjednocuje terminologii, která se k němu váže a která je u nás rozkolísaná, nejednotná a neracionální
Rukopis je zpracován přehledně, srozumitelně jak pro vzdělané laiky, tak i pro zdravotníky. Velký význam může mít pro studenty medicíny i farmacie. Zejména těmto bych ji předepsal jako povinnou četbu již od prvého do posledního semestru studia. Zasloužila by, aby si ji prostudovali i učitelé zdravotnických škol všech stupňů

Z recenzního posudku Doc. Václav Rusek