e-kniha
Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989. En los archivos de la República Checa

Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989. En los archivos de la República Checa

Ibero-Americana Supplementum 38

Opatrný, JosefZourek, MichalMajlátová, LuciaPelant, Matyáš

témata: iberoamerikanistika, politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2015
ISBN: 978-80-246-2887-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Čtveřice autorů prezentuje první rozsáhlejší pokus o mapování vztahů Československa a Latinské Ameriky v období studené války. Vzhledem k tomu, že doposud není k dispozici sekundární literatura (s výjimkou nedávných časopiseckých studií a velmi omezeného počtu publikací starších), je práce opřena téměř výlučně o pramenný materiál, zejména z Archivu Ministerstva zahraničních věcí, Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výzkum ukázal různou intenzitu zájmu československých politických a ekonomických elit o jednotlivé země regionu, preferována byla Brazílie, Argentina, Mexiko a po roce 1959 Kuba. Současně je také patrná pragmatizace čs. zahraniční politiky, formálně byly sice zdůrazňovány politické a ideologické priority, v praxi však udržovalo Československo výhodně ekonomické vztahy i s brutálními vojenskými režimy (zvláště s Argentinou).

Obsah

Nota introductoria

I. Tendencias générales de las relaciones entre Checoslovaquia y America Latina 1945-1989
CAPÍTULO PRIMERO: Rasgos générales de la política checoslovaca en America Latina después de 1945
CAPÍTULO SEGUNDO: Las primeras concepciones de la política exterior checoslovaca en América Latina
CAPÍTULO TERCERO: El pragmatismo de la política checoslovaca en América Latina después de 1970

II. Países preferentes para la política checoslovaca
CAPÍTULO CUARTO: Argentina
CAPÍTULO QUINTO: Brasil
CAPÍTULO SEXTO: Cuba
CAPÍTULO SÉPTIMO: México

III. Países de importancia cambiante
CAPÍTULO OCTAVO: Bolivia
CAPÍTULO NOVENO: Chile
CAPÍTULO DÉCIMO: Colombia
CAPÍTULO UNDÉCIMO: Ecuador
CAPÍTULO DUODÉCIMO: Paraguay
CAPÍTULO DECIMOTERCERO: Perú
CAPÍTULO DECIMOCUARTO: Uruguay
CAPÍTULO DECIMOQUINTO: Venezuela

IV. Regiones
CAPÍTULO DECIMOSEXTO: América Central
CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO: Estados de la región caribeňa

Conclusiones
Summary
Bibliografía
Index onomástico