Las relaciones checo-argentinas

Las relaciones checo-argentinas

Opatrný, Josef (ed.)

témata: iberoamerikanistika, historie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2015
ISBN: 978-80-246-2836-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Sedmatřicátý svazek Supplement Ibero-Americana Pragensia obsahuje příspěvky českých a argentinských autorů k problematice česko-argentinských vztahů a představuje první obsáhlejší pokus o mapování těchto kontaktů od koloniální doby po současnost. Pozornost je věnována především činnosti jezuitů z České provincie v regionu La Platy, z následujících období pak problematice české emigrace v Argentině. Další texty podrobně registrují československo-argentinské kulturní vztahy a přinášejí pohled českých badatelů na argentinskou literaturu. Svazek uzavírá přehled archivních fondů, které obsahují dokumenty pro studium dané problematiky.