tištěná kniha e-kniha
Gerontologie pro sociální práci

Gerontologie pro sociální práci

Ondrušová, JiřinaKrahulcová, Beáta a kol.

témata: sociální práce

brožovaná, 370 str., 1. vydání
vydáno: březen 2020
ISBN: 978-80-246-4383-0
doporučená cena: 430 Kč

E-shop

Anotace

Přehledový text o problematice stárnutí je určen sociálním pracovníkům, jejichž cílovou skupinou jsou senioři v nepříznivé sociální situaci a s nízkou mírou soběstačnosti. Teoretická témata jsou záměrně propojena se zkušenostmi z praktické sociální práce a jednotlivé příspěvky jsou doplněny četnými příklady z praxe.
První část představuje teoretický základ pro profesionální práci se znevýhodněnými seniory, který může být využit i v rámci odborného poradenství. Druhá a třetí část nabízejí systematický přehled dílčích aspektů péče v sociálních a zdravotních službách, v domácím prostředí i v rezidenční péči. Sociální situace a míra soběstačnosti se u této skupiny klientů úzce pojí se zdravotním stavem, proto poslední část knihy shrnuje základní informace o zdravotní problematice osob vyššího věku v rozsahu kompatibilním s profesí sociálního pracovníka.