tištěná kniha e-kniha
Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector

Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector

Ochrana, FrantišekPůček, Milan JanPlaček, Michal

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 138 str., 1. vydání
vydáno: únor 2018
ISBN: 978-80-246-3589-7
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Kniha nabízí nový pohled na zkoumání korupce a odhalování podvodů. Autoři ukazují na korupci jako komplexní sociální jev, který je možné zkoumat z různých interdisciplinárních pohledů. Těžiště zkoumání a hlavní přínos knihy spočívá v analýze faktorů detekujících korupční riziko a podvody s veřejnými zdroji. Autoři na bázi metody FMEA (Fault Mode and Effect Analysis) navrhují vlastní přístup, jak pracovat s korupčním rizikem ve veřejné správě. Vypracovávají algoritmy, které ukazují, jak odhalovat korupční riziko a podvody ve veřejné správě.

Recenze

Predložená publikácia sa podrobne a systematicky zaoberá problémom rizika korupčného správania sa a sprenevery finančných prostriedkov vo verejnom sektore - dokladované monotematické zameranie publikácie. Východiskom formulácie výskumných téz riešenia problému je kritická analýza súčasného stavu poznania problému korupcie vo verejnom sektore v medzinárodnom kontexte a čiastočné empirické fakty o prejavoch problému absencie antikorupčných opatrení v praxi verejnej správy ČR. Uvedené umožňuje identifikáciu možností rozvoja poznania problému korupcie vo verejnom sektore prostredníctvom záverov vlastného výskumu. Napriek tomu, že výskum netestuje explicitne vymedzené hypotézy, smeruje k zodpovedaniu výskumnej otázky vyplývajúcej z kontextu prezentovaného súčasného stavu poznania problému o možnosti kvantifikácie/hodnotenia rizika korupcie vo verejnom sektore - dokladovaná vedeckosť publikácie.
Väčšina publikovaných prác na tému korupcie vo verejnom sektore prezentuje výsledky sociologickej analýzy problému korupcie, prípadne je obmedzená na riešenie otázky merania korupcie. Aplikácia induktívnej metódy systematickej identifikácie možných faktorov rizika korupčného správania sa so zisťovaním dôsledkov ich prejavov, ktorá je využitá v predloženej publikácii je preto v tejto oblasti novou a vysoko prínosnou nielen z pohľadu rozvoja teoretického poznania problému korupcie vo verejnom sektore, ale aj z pohľadu konkrétnych návrhov riešenia tohto problému v praxi manažmentu verejnej správy.

Z recenzního posudku: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, P.D.