tištěná kniha e-kniha
Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století

Vybrané kapitoly z ruského myšlení 20. století

N. O. Losskij, I. A. Iljin, S. I. Gessen, L. N. Gumiljov

Nykl, Hanuš (ed.)

témata: filozofie

brožovaná, 196 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2018
ISBN: 978-80-246-3898-0
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie je věnována vybraným kapitolám ruského myšlení 20. století. Nejprve se zastavuje u obecných rysů vývoje ruské filosofie v průběhu minulého století, všímá si základních proudů navazujících jak na ruskou filosofickou tradici, tak na západní filosofická paradigmata; sleduje také její osudy v emigraci a za dob Sovětského svazu. Další kapitola je analýzou filosofického systému N. O. Losského. Zabývá se především gnozeologií, metafyzikou a etikou, výsledky Losského filosofie pak porovnává se současnou filosofickou situací. V následujícím oddíle je představena politická filosofie I. A. Iljina, jehož koncepce je kritická jak vůči novodobému totalitarismu, tak vůči takzvané formální demokracii. Další kapitola hovoří o filosofii pedagogiky S. I. Gessena, jehož tvorba byla vysoce ceněna v meziválečném Československu. Poslední oddíl je věnován pojetí historie u L. N. Gumiljova, spočívající v takzvané teorii etnogeneze, pokoušející se o vysvětlení vzniku, vývoje a zániku etnik.