tištěná kniha
Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu

Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu

Novotný, Vilém

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 278 str., 1. vydání
vydáno: březen 2013
ISBN: 978-80-246-2145-6
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Autor považuje studium veřejných politik za specifickou subdisciplínu politických věd, kterou charakterizují všechny přístupy věnující se zkoumání veřejných politik. Jeho monografie, zpracovaná z umírněných konstruktivistických pozic, shrnuje poznatky získané v explorační fázi výzkumu vývoje českého studia veřejných politik, které pro lepší porozumění zasazuje do evropského kontextu. Dospívá k závěru, že české studium veřejných politik výrazně nezaostává za studiem francouzským a německým, nicméně jeho dalšímu rozvoji paradoxně brání relativní úspěch jednotlivých přístupů a absence společné odborné komunity.