tištěná kniha e-kniha
Odvaha být církví

Odvaha být církví

Josef Zvěřina v letech 1913-1967

Novotný, Vojtěch

témata: náboženství

brožovaná, 592 str., 1. vydání
vydáno: duben 2014
ISBN: 978-80-246-2432-7
doporučená cena: 430 Kč

E-shop

Anotace

Monografie nabízí zevrubné seznámení s životem Josefa Zvěřiny v letech 1913–1967, předkládá celoživotní bibliografii jeho publikovaných prací (včetně samizdatu) a rukopisných, resp. strojopisných materiálů, a poskytuje diachronní analýzu tohoto materiálu. První dva aspekty, třebas relativně samostatné hodnoty, slouží aspektu třetímu: biografická a bibliografická studie plní propedeutickou funkci ve vztahu k uchopení Zvěřinovy reflexe. Dějiny osoby a jejího díla se tak stávají dějinami poznání, jímž žila. Právě výjimečná souvislost mezi Zvěřinovým životem a jeho reflexí je naznačena slovy „odvaha být církví“, jimiž on sám nazval jednu ze svých nejslavnějších studií a jež jsou vložena do názvu celé knihy. Napovídá se jimi, že Josef Zvěřina „byl církví“ zcela mimořádným způsobem a toto „bytí církví“ také reflektoval.

Obsah

Úvod

1. Cesta ke kněžství (1913-1938)
1.1 Dětství
1.2 Gymnazijní studia
1.3 Studium a formace v Římě
1.4 Zvěřinova ohlédnutí za první republikou

2. Období druhé světové války (1938-1945)
2.1 Falknov
2.2 Pyšely
2.3 Plzeň
2.4 Praha
2.5 Zásmuky
2.6 Praha
2.6.1 Kněžské působení
2.6.2 Česká liga proti bolševismu
2.6.3 Přátelství s Růženou Vackovou
2.6.4 Účast v odboji
2.6.5 Sběr lidských těl
2.7 Zvěřinova ohlédnutí za válkou
2.8 Publikační činnost

3. Mezi totalitami (1945-1948)
3.1 Pražské povstání a vztah k Němcům
3.2 Přechodné období
3.3 Počátek působení na teologické fakultě
3.4 Teologie pozemských skutečností a zájem o marxismus
3.4.1 Znamení doby
3.4.2 Teologie pozemských skutečností
3.4.3 Studium marxismu 3.4.3 Politický profil
3.5 Další aktivity
3.6 Publikační činnost let 1945-1946
3.7 Stipendijní pobyt ve Francii
3.8 Disertace
3.9 Pastorační působení mezi vysokoškoláky
3.9.1 Česká liga akademická
3.9.2 Katolická akce
3.9.3 Tomislav Kolakovič
3.9.4 Pražské pojetí Katolické akce
3.9.5 Pastorace mezi umělci
3.9.6 Rodina
3.10 Studium catholicum
3.11 Publikační činnost v letech 1947-1948

4. Střet s proti církevním režimem (1948-1952)
4.1 Doteky totality
4.2 Doktorát a akademické působení
4.3 Otevřený střet
4.4 Služba v PTP
4.5 Zatčení
4.6 Vyšetřování
4.7 Příprava procesu
4.8 Soud

5. V područí bezpráví (1952-1965)
5.1 Mírov a Praha
5.2 Tábor L u Vykmanova
5.3 Leopoldov
5.4 Valdice
5.5 Zvěřinova ohlédnutí za vězením
5.6 Vědecká činnost v l. 1952-1965

6. (Ne)svoboden (1965-1967)
6.1 Civilní zaměstnání
6.2 Zapojení do místní církve
6.2.1 Postoj režimu k církvi v letech 1952-1962
6.2.2 Vztahy mezi Svatým stolcem a Československem
6.2.3 Osmělení věřících a recepce koncilu
6.2.4 Koncept církve dialogické
6.2.5 Působení propuštěných vězňů
6.2.6 Kontakty se zahraničím
6.3 Vědecká činnost

7. Vývoj Zvěřinovy reflexe do roku 1967

Přílohy
1. Homilie 1945-1950
1.1 Koncept kázání z 1. 5. 1945
1.2 Koncept kázání z 24. 1. 1946
1.3 Koncept kázání z 24. 5. 1945
1.4 Koncept kázání z 29. 6. 1945
1.5 Koncept kázání z 12. 7. 1945
1.6 Koncept kázání z 20. 7. 1945
1.7 Koncept kázání z 22. 7. 1945
1.8 Koncept kázání z 22. 8. 1945
1.9 Koncept kázání z 29. 12. 1945
1.10 Koncept kázání z 10. 1. 1946
1.11 Koncept kázání z 29. 3. 1946
1.12 Koncept kázání ze 7. 2. 1948
1.13 Koncept kázání ze 4. 11. 1949
1.14 Koncept kázání z 2. 3. 1950
1.15 Koncept kázání z 16. 3. 1950
1.16 Koncept kázání z (června) 1950

2. Studium catholicum - odbor výtvarného umění (19. 10. 1947)
3. Žádost Josefa Zvěřiny o zahájení habilitačního řízení (1. 10. 1969)
4. Posudek Růženy Vackové: Výtvarné dílo jako znak (26. 10. 1969)
5. Fotografie

Bibliografie prací Josefa Zvěřiny
1. Propria individuální, vydaná, datovaná
2. Propria individuální, nevydaná, datovaná
3. Propria kolektivní, vydaná, datovaná
4. Dubia
5. Překlady

Seznam zkratek

Seznam použité literatury
1. Archivní prameny
2. Publikované prameny a edice dokumentů
3. Periodika
4. Sekundární literatura
Jmenný rejstřík