tištěná kniha e-kniha
Martyr Christi

Martyr Christi

P. Adolf Kajpr SJ (1902–1959)

Novotný, Vojtěch

témata: historie – 20. století, náboženství, biografie a paměti

brožovaná, 538 str., 1. vydání
vydáno: leden 2021
ISBN: 978-80-246-4645-9
doporučená cena: 480 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Martyr Christi je životopisnou a v širším smyslu i historickou studií, jež je věnována katolickému knězi, jezuitovi, věhlasnému kazateli a redaktorovi Adolfu Kajprovi (1902–1959). Životopisné kapitoly doplňuje stručná informace o pověsti Kajprovy svatosti a mučednictví a prezentace a soupis jeho písemného díla. Přílohy tvoří co nejúplnější přepis dokumentů, které zásadním způsobem dokládají Kajprův životní běh a poskytují jeho autobiografická ohlédnutí nebo svědectví druhých osob o tom, co s ním prožily, jak si ho pamatovaly a jaký k němu měly vztah.
Odborná monografie má vedle striktně vědeckých účelů sloužit rovněž beatifikačnímu procesu Adolfa Kajpra.