tištěná kniha
Dramatické konflikty Bible

Dramatické konflikty Bible

Novotný, David Jan

témata: náboženství

brožovaná, 294 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2005
ISBN: 80-246-1026-4
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Publikace s podtitulem ?velmi vzdálený pokus o midraš aneb několik praktických lekcí z dramaturgie? má několik vzájemně propojených rovin, vyplývajících ostatně již ze samotného termínu ?midraš?, který zahrnuje jak metodu výkladu Tóry, tak literaturu ji obsahující. Kniha představuje několik základních starozákonních příběhů a zejména postavy v nich vystupující ? např. Evu a Adama, Kaina a Abela, Abraháma, Jákoba a Ezaua či Leu a Ráchel. Druhá rovina pak zahrnuje komentáře autora ke zvoleným příběhům, tedy otázky, které si kladl, když text četl. Další rovina úzce souvisí s autorovou profesí dramaturga, dramatika, vysokoškolského pedagoga a spisovatele. Přináší v ní dramaturgické hodnocení a výklad zvolených příběhů, které mu slouží jako materiál, na němž dokumentuje dramatický konflikt.
Publikace si pro svůj srozumitelný a živý jazyk najde široký okruh čtenářů, nejen z řad hebraistů, teologů a studentů scenáristiky a dramaturgie, pro něž byl text původně zamýšlen.

Obsah

Lectori benevoli salutem
1. Drama v zahradě Eden
2. Causa Kain
3. Potopa světa
4. Babylónská věž
5. Abraham - tři legendy na začátek
6. Abraham & Sára
7. Abraham & Lot
8. Abraham & Izák
9. Závěť Abrahamova
10. Ezau a Jákob
11. Dcery Labanovy
12. Setkání po letech I.
13. Josef a jeho bratři
14. Egyptská dobrodružství
15. Setkání po letech II.
16. Finále
Poznámka k přepisu vlastních a místních jmen
O autorovi
Rejstřík
Literatura