tištěná kniha e-kniha
Programy gymnastiky a tance

Programy gymnastiky a tance

Novotná, Viléma a kol.

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

brožovaná, 170 str., 1. vydání
vydáno: červen 2020
ISBN: 978-80-246-4599-5
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Učební text oboru Gymnastika je určen jak studentům studijních programů realizovaných na UK FTVS, tak zájemcům z dalších fakult a vysokých škol připravujících učitele, trenéry a instruktory v oblasti sportu pro všechny. Volně uspořádané kapitoly pokrývají vybrané problémy teoretické a praktické výuky gymnastiky a tance. Rozšiřují možnost využití obsahu gymnastických a tanečních činností pro různé skupiny populace, včetně osob se specifickými potřebami.