tištěná kniha
Aretinova mapa Českého království

Aretinova mapa Českého království

Novotná, EvaTröglová Sejtková, MirkaČábelka, MiroslavPaták, Josef

témata: historie – raný novověk, přírodní vědy – geografie

vázaná, 1. vydání
vydáno: květen 2021
ISBN: 978-80-246-4797-5
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa Nový a přesný popis Království českého vyšla poprvé roku 1619 (další vydání 1632, 1665, před 1747) a vzhledem k válečnému použití se dochovala ve velmi málo kopiích. Autoři zde poprvé identifikují a srovnávají toponyma z rejstříků všech vydání. Unikátní jsou topografické tabulky s 9 600 historickými toponymy českých zemí, doplněné identifikací současného geografického názvu a také číslem dobové mapové značky. Vytvářejí tak cenný soubor k poznání sídelního a hospodářského vývoje Čech v 17. století.