e-kniha
Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku

Předpoklady primární plavecké gramotnosti v raném věku

Nováková, TerezaČechovská, IrenaPathyová, MichaelaObytová, Petra

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2018
ISBN: 978-80-246-2875-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je teoretickým zázemím pro korektní vedení pohybových aktivit dětí v raném věku ve vodním prostředí tak, aby byly pro dítě jednoznačným přínosem, a zároveň stavěly základy jeho primární plavecké gramotnosti. Nejedná se o učebnici jednotlivých postupů, ale o odborný text umožňující pochopení zákonitostí časné lidské ontogeneze, vývoje plavecké motoriky a základů didaktiky plavání. Způsob výkladu je rozvíjen podle vývojových etap dítěte se začleněním souvisejících odborných témat (přístupy k pohybové stimulaci dítěte, předpoklady pozitivního průběhu aktivit ve vodním prostředí, zanořování, sebezáchrana).