tištěná kniha e-kniha
Židovské tradice a zvyky

Židovské tradice a zvyky

Nosek, BedřichDamohorská, Pavla

témata: judaistika, náboženství, antropologie a etnografie

vázaná, 276 str., 2. vydání
vydáno: duben 2016
ISBN: 978-80-246-2996-4
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Židovské tradice a zvyky představují jednu z nejzajímavějších a také nejrozmanitějších oblastí judaistiky, neboť daná problematika zasahuje i do mnoha dalších oborů, jako jsou historie, sociologie, pedagogika, právo, politologie, kulturologie či dějiny umění. Publikace pojednává o životě věřícího Žida a rituálech, které ho provázejí, o zvyklostech charakteristických pro každodenní život (například návštěva synagogy, kašrut), ale také o svátcích a významných dnech, jež tvoří nedílnou součást jeho života. Kniha je doplněna ilustracemi a přináší množství zajímavých informací jak pro odborné, tak i laické čtenáře zajímající se o židovskou kulturu. Druhé, upravené vydání publikace.