e-kniha
Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky

Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky

Noble, IvanaŠirka, Zdenko (eds.)

témata: náboženství, antropologie a etnografie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4798-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Teologická antropologie ekumenicky nabízí z pohledu 18 autorů rozbor lidského bytí v mezioborové perspektivě, v jejímž středu je vztah člověka k Bohu. Vedle teologické, filosofické a kulturní antropologie vychází z lingvistických, psychologických, sociologických, religionistických a dalších analýz důležitých pro charakteristiku lidské existence, které ve svém komplexním výsledku ukazují plastický portrét člověka jako dynamický průsečík mnoha dimenzí. Kniha je pozváním i k vlastnímu zamyšlení nad podstatnými otázkami naší existence: Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kam směřujeme?