tištěná kniha e-kniha
Atlas ortopedické tuberkulózy

Atlas ortopedické tuberkulózy

Netval, MiroslavChocholáč, Dalimil

témata: lékařské vědy

brožovaná, 94 str., 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2401-3
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

V monografii Atlas ortopedické tuberkulózy se její autoři, M. Netval a D. Chocholáč, snaží podat komplexní obraz ortopedické tuberkulózy, a to od dávné historie až po současnost. Na více než 200 vyobrazení shromáždili demonstrující obraz ortopedické tuberkulózy i vývoj terapie tohoto onemocnění od dávné historie k dnešku. Publikace je určena především široké lékařské veřejnosti, zejména ortopedům, chirurgům, revmatologům, neurologům a pneumologům. Nejedná se však o sdělení pouze medicínské. Publikace je obohacena o historický pohled, který je doložený bohatou historickou i současnou obrazovou dokumentací.
V předchozích autorských publikacích byl výklad pojednávané problematiky podán poměrně vyčerpávajícím způsobem, proto je v předkládané publikaci úmyslně co nejméně textu a důraz je kladen na jednotlivá mnohočetná zobrazení a jejich popis.
Podobná publikace nebyla k dispozici nejen u nás, ale ani v Evropě přes 50 let.

Obsah

Zkratky
Předmluva
1. Úvod
1.1 Historie
1.2 Léčebný ústav Jevíčko
1.3 Incidence
2. Nejčastější lokalizace ortopedické tuberkulózy
2.1 Tuberkulóza páteře – spondylitis tuberculosa
2.2 Tuberkulóza kyčelního kloubu – coxitis tuberculosa
2.3 Tuberkulóza kolenního kloubu – gonitis tuberculosa – fungus genus
3. Méně časté lokalizace ortopedické tuberkulózy
4. Netuberkulózní mykobakteriózy
5. Závěr
Literatura
Jmenný rejstřík