tištěná kniha e-kniha
Encyklopedie Církve československé husitské

Encyklopedie Církve československé husitské

Nešpor, Zdeněk R. a kol.

témata: náboženství

vázaná, 466 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2022
ISBN: 978-80-246-5357-0
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, i dnes patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity. Encyklopedie Církve československé husitské přibližuje nejen obecné, ale především lokální a regionální rozměry těchto snah. Poskytuje základní informace o vzniku a vývoji všech jednotlivých náboženských obcí a dalších organizačních útvarů církve stejně jako shrnující kapitoly o její historii, teologii a liturgice, vývoji sakrální architektury a proměnách členské základny.