tištěná kniha
Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě

Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě

Němeček, Jan

témata: historie – 20. století

vázaná, 389 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2004
ISBN: 80-246-0923-1
doporučená cena: 285 Kč

E-shop

Anotace

Sborník obsahuje 27 příspěvků českých i zahraničních historiků z konference Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě, která se uskutečnila u příležitosti 65. výročí jejího podepsání ve dnech 24. - 25. října 2003. Na rozdíl od leckdy povrchního pohledu české žurnalistiky, sborník představuje kritické zhodnocení osudné dohody z konce září 1938, plně odpovídající současnému stavu vědeckého poznání. Před čtenářem se tak z různých úhlů pohledu odkrývá klíčová událost moderních českých, ale i evropských dějin a její bezprostřední vliv na českou a evropskou společnost konce 30. let 20. století.

Obsah

Úvodem
Projev náměstka ministra zahraničních věcí Rudolfa Jindráka
Úvodem k mezinárodní vědecké konferenci o mnichovské dohodě
Jaroslav Pánek
Edvard Beneš, Československo a Mnichov reality a myty okolo osudového rozhodováni z konce září 1938
Jindřich Dejmek
Mnichov a česká společnost
Stanislav Kokoška
Die Frage der Stellung der Minderheiten in Mitteleuropa in der Zeit um das Münchner Abkommen
Hans Lemberg
Mnichov a Francie
Antoine Mares
Chamberlam and the Czech Cnsis of 1938 A Case Study in the role of morality in the conduct of international relations
Frank McDonough
The deadlock in Soviet-Czechoslovak military relations and Beneš's perception of the Red Army purge of 1937
Oleg Ken
Polska wobec ČSR marzec-wrzesień 1938 roku
Piotr Maciej Majewski, Marek Piotr Deszczyński
Postoj ruskej emigracie k československé) krize a k Mnichovu
Lubica Harbulova
Cesta k oduznání Mnichova za druhé světové války
Jan Kuklík ml., Jan Němeček
Ozvěny Mnichova v zahraničněpolitických jednáních za 2 světové války
Vít Smetana
Slovensko a Mnichov
Valerián Bystřický
Vnitropolitické souvislosti Mnichova K diskusím o ?krizi demokracie" v Československu
Josef Harna
Mnichov Česká kultura a společnost
Jan Kuklík st.
Die Politik der Sudetendeutschen Partei und die Stimmung der Deutschen der böhmischen Lander nach dem Anschluss Österreichs
Detlef Brandes
Mnichov v díle Edvarda Beneše
Milan Hauner
Glosy o Mnichovu v historiografii
Robert Kvaček
Česká poezie v období Mnichova
František Valouch
Mnichov ve filmu
Tomáš Lachman
Mnichov v československých a českých učebnicích dějepisu
Zdeněk Beneš
Fenomén rozhlasového vysílání v předválečném Československu a za okupace
Zlatuše Kukaňová
Prezident Beneš a jeho působení v zahraničních médiích v letech 1936-1938
Richard Vašek
Vojenské školství v období Mnichova
Václav Vondrašek
K některým právním souvislostem mnichovské dohody v letech 1938-1945
Jan Kuklík ml.
Mnichov a jeho důsledky z pohledu mezinárodního práva
Josef Mrázek
Mezinárodněprávní ochrana menšin
René Petráš
Mnichov a problémy kontinuity československého státu a práva 1938-1945
Pavel Maršálek