tištěná kniha
Mezinárodní měnový systém (Otázka konvertibility, stability a likvidity) - česká verze

Mezinárodní měnový systém (Otázka konvertibility, stability a likvidity) - česká verze

Němeček, Eduard

témata: ekonomie a finance

vázaná, 248 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2000
ISBN: 80-246-0081-1
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Na základě historického pohledu na vývoj mezinárodního měnového systému během 19. a 20. století autor vědecké monografie podrobně analyzuje tři hlavní problémy mezinárodního měnového systému: konvertibilitu, stabilitu a likviditu. Publikace je zároveň pojatá jako vysokoškolská učebnice, vyznačující se historickým a systémovým výkladem. Jde o dílo v této oblasti ojedinělé svým pojetím a exaktností. Zvláštní pozornost je věnována Evropskému měnovému systému, jeho historii, mechanismu a přechodu k Evropské měnové unii. Knihu doplňuje velké množství tabulek a grafů a podrobný soupis odborné literatury.

Obsah

Mezinárodní měnový systém jako předmět zkoumání
Struktura mezinárodního měnového systému
Cíle globální měnové politiky
Požadavek konvertibility
Požadavek stability
Požadavek likvidity
Požadavek symetrie
Magický trojúhelník globální měnové politiky
Evropský měnový systém a přechod k evropské měnové unii

Recenze

V české odborné literatuře je vývoj mezinárodních měnových poměrů zpracován zatím jen v dílčích pohledech, zpravidla podle naléhavosti určitého problému, jak je vyvoláván nebo nastolován konkrétní situaci, a to téměř výlučně z pragmatických hledisek. Chybí u nás ucelený pohled na mezinárodní měnový vývoj, zejména jeho zpracování z hledisek systémových a institucionálních. V dílčích studiích také chybí začlenění tohoto vývoje do základních teoretických souvislostí a do různých názorových proudů. Předložená práce tedy vyplňuje vážnou mezeru v dosavadní české ekonomické literatuře. Autor především dobře vystihl tři hlavní problémy, s jakými se setkává spolehlivé fungování každého moderního hospodářského systému při koncipování a provádění měnové politiky: konvertibilita peněžní jednotky, stabilita její kupní síly a likvidita peněžního oběhu?

Z recenzního posudku: prof. František Vencovský