tištěná kniha
Mezinárodní měnový systém

Mezinárodní měnový systém

Otázka konvertibility, stability a likvidity

Němeček, Eduard

témata: ekonomie a finance

vázaná, 248 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2000
ISBN: 80-246-0081-1
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Na základě historického pohledu na vývoj mezinárodního měnového systému během 19. a 20. století autor vědecké monografie podrobně analyzuje tři hlavní problémy mezinárodního měnového systému: konvertibilitu, stabilitu a likviditu. Publikace je zároveň pojatá jako vysokoškolská učebnice, vyznačující se historickým a systémovým výkladem. Jde o dílo v této oblasti ojedinělé svým pojetím a exaktností. Zvláštní pozornost je věnována Evropskému měnovému systému, jeho historii, mechanismu a přechodu k Evropské měnové unii. Knihu doplňuje velké množství tabulek a grafů a podrobný soupis odborné literatury.