tištěná kniha
Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008

Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008

Němcová Tejkalová, Alice

brožovaná, 176 str., 1. vydání
vydáno: červen 2012
ISBN: 978-80-246-2038-1
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Kniha představuje komparativní kvalitativní kritickou analýzu diskurzu zabývající se mediální stereotypizací a rámcováním vybraných událostí, v dobovém kontextu významných, ze sportu handicapovaných v letech 1948-2008. Události jsou v každém období sledovány ve čtyřech československých/českých denících. Odborné texty věnující se menšinovým tématům se obvykle zabývají mediálním zobrazením nerovností na základě genderu, etnika nebo sexuální orientace. Výzkum je pokusem rozšířit spektrum analyzovaných témat. Základními východisky mu k tomu jsou teorie zabývající se diskurzem, mediální reprezentací sociálních skupin a rámcováním.

Obsah

Úvod

1. Diskurz
1.1 Teorie diskurzu ve spíše lingvistickém pojetí
1.1.1 Intertextualita a interdiskurzivita
1.2 Teorie diskurzu ve spíše sociologickém pojetí
1.2.1 Ideologie
1.2.2 Propojení ideologie a teorie diskurzu
1.3 Proces stereotypizace
1.3.1 Reprezentace reality
1.3.2 Různé přístupy k pojmu stereotyp
1.3.3 Stereotyp v médiích
1.3.3.1 Koncept těch druhých
1.4 Rámcování (framing)
1.4.1 Původ teorie rámcování
1.4.2 Mediální rámcování
1.4.3 Vztah mezi nastolováním agendy a rámcováním
1.4.4 Rámcování bez podřízenosti konceptu nastolování agendy
1.4.5 Rámcování jako teorie, nebo jako výzkumná metoda?

2. Metodologická východiska analýzy
2.1 Základní charakteristika kvalitativního výzkumu
2.2 Kritický výzkum
2.2.1 Teoretická východiska kritického výzkumu
2.2.2 Realizace kritického výzkumu
2.2.3 Kritická analýza diskurzu
2.3 Zakotvená teorie
2.3.1 Kódování
2.3.1.1 Otevřené kódování
2.3.1.2 Axiální kódování
2.3.1.3 Selektivní kódování
2.4 Rozhovor
2.5 Výzkumné otázky
2.5.1 Analyzované aspekty mediálního zpracování letních paralympijských her
2.6 Výzkumný vzorek

3. Mediální zpracování sportu handicapovaných v letech 1948-2008
3.1 Kladrubské hry 1948
3.1.1 Mediální obraz handicapovaných v období prvních Kladrubských her
3.1.1.1 Shrnutí
3.2 První mistrovství Československa v atletice tělesně postižených 1964
3.2.1 Sportovní události zařazené do zpravodajství v období prvního mistrovství Československa v atletice tělesně postižených
3.3 IV. letní paralympijské hry v Heidelbergu 1972
3.3.1 Mediální obraz IV. letních paralympijských her v Heidelbergu
3.3.1.1 Rozsah textů
3.3.1.2 Zpracovávaná témata
3.3.1.3 Způsob rámcování
3.3.1.4 Nejistota ohledně pojmenování her a chyby v textech
3.3.1.5 Shrnutí
3.4 VIII. letní paralympijské hry v Soulu 1988
3.4.1 Mediální obraz VIII. letních paralympijských her v Soulu
3.4.1.1 Sportovní rámec
3.4.1.2 Rámec rovnoprávnosti s prvky apologetiky
3.4.1.3 Kritický rámec
3.4.1.4 Zájem Rudého práva podmíněný intervencí v Lachmanův prospěch
3.4.1.5 Shrnutí
3.5 IX. letní paralympijské hry v Barceloně 1992
3.5.1 Mediální obraz IX. letních paralympijských her v Barceloně
3.5.1.1 Kriticko-apologetický rámec
3.5.1.2 Softnewsový rámec
3.5.1.3 Rámec druhořadosti aneb Vyhráli všichni
3.5.1.4 Shrnutí
3.6 X. letní paralympijské hry v Atlantě 1996
3.6.1 Mediální obraz X. letních paralympijských her v Atlantě
3.6.1.1 Rámec personifikace
3.6.1.2 Rámec zakotvenosti
3.6.1.3 Sportovněreportážní rámec
3.6.1.4 Softnewsový rámec
3.6.1.5 Heroicko-soucitný rámec
3.6.1.6 Shrnutí
3.7 XI. letní paralympijské hry v Sydney 2000
3.7.1 Mediální obraz XI. letních paralympijských her v Sydney
3.7.1.1 Příběhový rámec
3.7.1.2 Apologetický rámec - opět ti druzí
3.7.1.3 Softnewsový rámec
3.7.1.4 Shrnutí
3.8 XII. letní paralympijské hry v Aténách 2004
3.8.1 Mediální obraz XII. letních paralympijských her v Aténách
3.8.1.1 Softnewsový rámec
3.8.1.2 Rámec personifikace
3.8.1.3 Rámec sebeobhajoby sportovců a obhajoby sportu handicapovaných
3.8.1.4 Shrnutí
3.9 XIII. letní paralympijské hry v Pekingu 2008
3.9.1 Mediální obraz XIII. letních paralympijských her v Pekingu
3.9.1.1 Rámec softnewsovosti
3.9.1.2 Rámec zdraví a celebritizace
3.9.1.3 Rámec kurióznosti
3.9.1.4 Pokles zájmu o sport handicapovaných v českých denících
3.9.1.5 Shrnutí

4. Srovnání mediálního zpracování sportu handicapovaných v letech 1948-2008
4.1 Rámcování sportu handicapovaných a jeho (ne)vývoj
4.2 Reprezentace a stereotypizace sportu handicapovaných a jejich (ne)vývoj
4.3 Diskurz sportovní žurnalistiky ve spojení s diskurzem handicapovanosti a zdraví
4.4 Shrnutí

Seznam zkratek
Použitá literatura a prameny
Literatura
Prameny
Periodika
Online zdroje
Summary