tištěná kniha e-kniha
Franz Kafka and his Prague Contexts

Franz Kafka and his Prague Contexts

Nekula, Marek

témata: literární věda

brožovaná, 244 str., 1. vydání
překlad: Russell, Robert - McLaughlin, Carly
vydáno: březen 2016
ISBN: 978-80-246-2935-3
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Marek Nekula připravil soubor studií o tom, jak Praha formovala Kafkovu osobnost a dílo. Kniha začíná kritickou diskuzí o problematickém přijímání Franze Kafky v Československu, které začalo na konferenci v Liblici v roce 1963. Zde byl Kafka zachráněn před cenzurou za cenu "přepsání" jeho německého a židovského literárního a kulturního kontextu s cílem vyzdvihnout český vliv na jeho tvorbu. Studie se zaměřují na židovské sociální a literární prostředí v Praze, Kafkovu německo-českou dvojjazyčnost a jeho znalost jidiš a hebrejštiny. Kafkův bilingvismus je probírán v kontextu současných esencialistických názorů na spisovatelův jazyk a identitu. Nekula také věnuje zvláštní pozornost Kafkovu vzdělání, zkoumá jeho studia českého jazyka a literatury, jakož i jeho českou četbu a její roli v jeho intelektuálním životě. Knihu uzavírá otázkou, jak Kafka "četl" své městské prostředí.

Obsah

Foreword

Suppression and distortion: Franz Kafka 'from the Prague perspective'
The 'being' of Odradek: Franz Kafka in his Jewish context
Franz Kafka's languages
Kafka's 'organic' language: Language as a weapon
Franz Kafka at school Kafka's education in Czech language and literature
Kafka's Czech reading in context
Divided city: Franz Kafka's readings of Prague

Bibliography
Editorial note
Index

Recenze

Pražský rodák Franz Kafka je synonymum generací, které pátrají a nikdy nenajdou. Je zároveň fenoménem, mýtem, symbolem, modlou, doposud v mnoha ohledech neprobádanou literární osobností. Anglická studie, hluboká a zcela ojedinělá, jakou nabízí Marek Nekula a Nakladatelství Karolinum, přináší vrstevnatý pohled právě na jazykové dovednosti a styl, jakým Kafka disponoval. Kniha je, přiznejme upřímně, především pro ryzí znalce. (...)
Marek Nekula pojal svou (anglicky) psanou studii logicky a zcela novým úhlem pohledu. Věnoval se především Kafkovu psanému projevu z pohledu jazykového znalce. Za své dílo by se Nekula nemusel stydět v podstatě ani před odborníkem typu Václava Černého. Jeho pohled nabízí nejen procházku Prahou, ale rovněž jidiš, češtinou a hebrejštinou, ale i dalšími jazykovými proměnami, aniž bychom měli na mysli spojení s legendární prózou, jakými Kafka disponoval. I když zde bychom měli připomenout text z roku 2003 – „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ Jazyky Franze Kafky.
Krom jiného se autor věnoval zasazení do širšího kontextu. I v tomto ohledu předvedl svou znalost látky, doby, souvislostí a faktů.
Ačkoli jsme v úvodu uvedli, že jde o titul pro ryzí odborníky, nadto obdarované důkladnou znalostí anglického jazyka, pro všechny, kteří Kafku čtou a znají, by se kniha mohla stát jakousi učebnicí. Nekula se totiž nepouští do svébytných teorií o tom „coby – kdyby“, nepátrá, proč se Řehoř Samsa proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz a dokonce ani nechce odkrývat neviditelné dveře zeměměřiče K. a dalších Kafkových postav. Odborný text postavil na znalostech spisovatele a svých a bez jakýchkoli klišé rozvlnil dlouhou dobu poklidné vody, v nichž už Kafkovy černé vlasy nebyly skoro ani vidět.
Zdeněk Svoboda (Krajské listy)

Nekulova kniha je, stručně řečeno, nesmírně cenným přírůstkem do odborné kafkovské literatury a Nakladatelství Karolinum patří uznání za to, že ji přineslo anglojazyčnému publiku.
Thomas Ort (přel. Matouš Turek, Česká literatura 1–2018, str. 118–121

Auch wenn es schon Bücher zu Kafkas Prag gibt - Nekulas Studie Fraruz Kafka and His Prague Contexts besticht durch ihre Sorgfalt und Detailgenauigkeit. Ihr sind viele Leserinnen und Leser zu wünschen.
Achim Geisenhanslüke (Zeitschrift für Slavische Philologie 73.1, 2017)

Das Buch ist von der ersten bis zur letzten Seite gut lesbar, die Klarheit in den Begrifflichkeiten wohltuend, am Ende ertappt man sich eigentlich bei dem Gedanken, wie schade es ist, dass diese so knappe und konzise Synthese nicht auch auf Deutsch oder Tschechisch vorliegt. Jenen, die bereits mit der Materie bestens vertraut sind, darf man sie in ihrer erhellenden Zusammenschau getrost empfehlen, allen anderen Interessierten kann man sie aber auch zum Einstieg in die Materie nur dringend ans Herz legen.
Stefan Michael Newerkla (Zeitschrift Bohemia, Ausgabe 57/2)