tištěná kniha e-kniha
Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací

Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací

Nekola, MartinHejzlarová, Eva M.Kohoutek, Jan a kol.

témata: sociologie

brožovaná, 432 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2020
ISBN: 978-80-246-4557-5
doporučená cena: 460 Kč

E-shop

Anotace

Osm případových studií vychází z teorie sociální konstrukce cílových populací, kterou kniha také podrobně představuje – jde o první takto rozsáhlou a hloubkovou aplikaci teorie v českém prostředí. Na konkrétních případech sleduje vliv charakteru cílové skupiny na obsah českých veřejných politik. Je cenným zdrojem informací nejen pro akademické pracovníky zabývající se designem veřejných politik, ale i pro ty, které zajímají jen dílčí politiky a praktické aspekty, jež jsou v knize popsány a analyzovány z dlouhodobé perspektivy. Kniha je aktuální a originální výpovědí o vývoji veřejných politik v České republice.