tištěná kniha
Patologická fyziologie orgánových systémů - část I.

Patologická fyziologie orgánových systémů - část I.

Nečas, Emanuel a kol.

témata: lékařské vědy – patologie

brožovaná, 380 str., 2. vydání
vydáno: srpen 2009
ISBN: 978-80-246-1711-4
doporučená cena: 325 Kč

E-shop

Anotace

Druhé vydání učebnice patofyziologie orgánových systémů systematicky pojednává o etiologických a obecných patogenetických aspektech patologických stavů, které postihují specifické orgány a orgánové systémy. Publikace obsahuje tři kapitoly, které se věnují regulačním orgánovým systémům: patofyziologie krve a krvetvorné tkáně, patofyziologie cirkulačního aparátu, patofyziologie respiračního aparátu.
Dotisk druhého vydání.

Obsah

ÚVOD
1 PATOFYZIOLOGIE KRVE A KRVETVORNÉ TKÁNĚ (Emanuel Nečas)
1.1 Fyziologické funkce krve a krvetvorné tkáně
1.2 Zkratky používané v hematologii
1.3 Krvetvorná tkáň
1.4 Poruchy a onemocnění krve a krvetvorné tkáně
1.5 Leukopenie, leukocytóza a poruchy funkce granulocytů
1.6 Patofyziologie sleziny
1.7 Patofyziologické aspekty transfúze krve a krevních derivátů
1.8 Patofyziologické aspekty transplantace kostní dřeně
1.9 Poruchy srážení krve
2 PATOFYZIOLOGIE CIRKULAČNÍHO APARÁTU (Emanuel Nečas)
2.1 Hlavní funkce cirkulačního aparátu
2.2 Poruchy cirkulace krve
2.3 Srdeční selhání
2.4 Poruchy srdeční frekvence, srdečního rytmu a šíření vzruchu
2.5 Vrozené a získané srdeční vady
2.6 Endokarditida
2.7 Myokarditida
2.8 Kardiomyopatie
2.9 Ischemická choroba srdeční
2.10 Nemoci perikardu a perikardiální dutiny
3 PATOFYZIOLOGIE RESPIRAČNÍHO APARÁTU (Emanuel Nečas)
3.1 Fyziologické funkce respiračního aparátu
3.2 Syndromy respirační insuficience
3.3 Poruchy alveolo-kapilární membrány
3.4 Poruchy perfúze plic
3.5 Změny mechaniky dýchání při patologických stavech
3.6 Etiologie a patogeneze nemocí respiračního aparátu
Seznam zkratek
Tabulka referenčních hodnot laboratorních vyšetření