tištěná kniha
Latinská lékařská terminologie

Latinská lékařská terminologie

Nečas, PavelSchánělová, EvaČebišová, Klára

témata: jazykové učebnice, lékařské vědy

vázaná, 350 str., 2. vydání
vydáno: červenec 2024
ISBN: 978-80-246-5748-6
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena studentům všeobecného lékařství pro práci v praktických cvičeních i pro domácí přípravu. Cílem je seznámit uživatele se základy gramatických a lexikálních jevů potřebných jak pro obory teoretické a preklinické, tak pro samotné obory klinické – jde zvláště o gramatiku latinských substantiv a adjektiv, výklad základních jevů latinské a řecké slovotvorby či uvedení do latinské receptury. Zvláště v tomto posledně jmenovaném oboru může najít užitečné informace i poučená veřejnost.
Nedílnou součástí jsou úvodní výklady popisující výslovnost, gramatické kategorie a základní strukturu latinských lékařských termínů. Všechny gramatické a lexikální jevy jsou doloženy vhodnými příklady z reálně užívaných, tedy autentických dokumentů, tj. z učebnic anatomie, nemocničního informačního systému, z klinických zpráv a zápisů kazuistik. Knihu doplňuje nezbytný centrální slovník latinských medicínských pojmů.