tištěná kniha e-kniha
Vývoj odívání v pravěku a starověku

Vývoj odívání v pravěku a starověku

Navrátilová, Jarmila

témata: historie, archeologie, antropologie a etnografie

brožovaná, 622 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2022
ISBN: 978-80-246-4563-6
doporučená cena: 750 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Jarmily Navrátilové přístupnou formou přibližuje vývoj odívání v nejstarších dobách. Zachycuje ranou fázi výroby oděvů, techniku jejich zpracování, postupné formování různých tvarů oděvu i měnící se způsob oblékání – od tepelně ochranného krytí těla přes jednoduché typy šitých oděvů až k často luxusní starověké módě. Upozorňuje na dlouhý proces zlepšování funkčnosti oděvů i na způsob, jak rozdílně jej jednotlivé kultury a etnika řešily. Na základě archeologických nálezů a dochovaných uměleckých předmětů rekonstruuje autorka na stovkách kreseb, do čeho se oblékali lidé v pravěku a starověku v Evropě, Asii i Africe.

Recenze

Oblečení je dnes nutností, ale zároveň důležitým projevem vyznávaných hodnot. Nejinak tomu bylo během několikatisícileté historie, kdy naši předkové na jedné straně vymýšleli možnosti, jak přežít v mnohdy nehostinných podmínkách, na druhé straně si ale poměrně záhy začali uvědomovat další významy, které způsob oblékání představuje. Na tom, jak se oblékal inuitský lovec či egyptský úředník, tak můžeme nejen obdivovat technickou zručnost při práci s materiály, ale taktéž sledovat způsob myšlení různých etnik, a dokreslovat tak obraz prvních civilizací.
Elizaveta Getta (iLiteratura.cz, 23. 12. 2023)

O autorovi

Jarmila Navrátilová (1925–2022)
vystudovala Školu uměleckých řemesel v Brně, většinu svého profesního života pracovala jako návrhářka prostějovského podniku Oděvní průmysl. Systematicky se věnovala vývoji prototypů oděvních výrobků, jejich designu a tvarování. Je nositelkou několika desítek ocenění.