tištěná kniha
Rozvoj trvale neudržitelný

Rozvoj trvale neudržitelný

Nátr, Lubomír

témata: přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 104 str., 1. vydání
vydáno: září 2005
ISBN: 80-246-0987-8
doporučená cena: 125 Kč

E-shop

Anotace

Autor publikace ukazuje, že lidská civilizace má pouze omezené možnosti jak uspokojit své základní potřeby z přírodních zdrojů.Postupně čtenáře seznamuje s limity zemědělské produkce rostlin, růstem lidské populace, problematikou získávání energie a omezenosti jejich dostupných zdrojů. Věnuje se i lidskému hospodaření s vodními zdroji. Text je doplněn velkým množstvím obsáhlých citací z odborné literatury věnující se trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti.

Obsah

Předmluva
1. Trvale udržitelný rozvoj
1.1 Definice
1.2 Trvale udržitelné zemědělství
1.3 Kompas ukazující k trvalé udržitelnému rozvoji
1.4 Ekologická stopa
l .5 Optimismus nových technologií
l .6 Problémy stávajících definic
2. Varující hlasy nedávných dějin
2.1 Mlčící jaro
2.2 Meze růstu
2.3 Naše společná budoucnost
2.4 Další autoři a další publikace
3. Člověk a planeta Země
3.1 Jde o přežití
3.2 Země na misce vah
3.3 O horách, řekách, slonech a lidech
3.4 Krajiny vnitřní a vnější
3.5 Závod s časem. Texty morální ekologie
4. Rostliny, potraviny a lidé
4. l Plodiny a člověk
4.2 Plevele
4.3 Plodiny, potraviny a minerální hnojiva
4.4 Zemědělská etika a problémy 21. století
5. Rozvoj trvale neudržitelný
6. Závěr
Rejstřík
Seznam literatury