tištěná kniha e-kniha
Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie

Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie

Mužíková, Jitka a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 48 str., 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-4274-1
doporučená cena: 90 Kč

E-shop

Anotace

Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie jsou zaměřena na praktické využití teoretických poznatků prezentovaných v přednáškách z farmaceutické technologie. Konkrétně se jedná o podchycení základních výrobních a zkušebních kroků při výrobě granulátu, mikročástic, neobalených tablet, dražé, potahovaných tablet a tablet s řízeným uvolňováním léčiva. Řešena je i problematika tekutých a polotuhých přípravků z hlediska jejich reologických vlastností. Praktické úlohy by měly objasnit studentům funkci různých pomocných látek ve všech výše uvedených lékových formách. Studenti se seznámí také s lékopisným i nelékopisným hodnocením těchto lékových forem.