Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví

Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví

Müllerová, Dana

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2014
ISBN: 978-80-246-2542-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví má primárně sloužit studentům všeobecného lékařství jako zdroj základních informací o problematice spojené s hygienou a prevencí. Autoři ve čtrnácti kapitolách věnují pozornost např. organizační struktuře a současnému stavu orgánů veřejného zdraví, definují, co je zdraví a popisují, jaké faktory zdraví člověka ovlivňují, věnují se výživě populace, nutričnímu složení stravy, výživové politice státu a bezpečnosti potravin, problematice kouření a nadměrné konzumace alkoholu, fyzické aktivitě jako základnímu faktoru životního stylu. V učebnici čtenář najde také kapitolu pojednávající o prevenci onemocnění hromadného výskytu, o hygieně mladistvých či o problematice oxidačního stresu. V textu naleznou užitečné informace nejen studenti lékařství, ale i pracovníci v odvětví hygieny.