tištěná kniha e-kniha
Inovace – vědění – instituce: k výzvám současné doby

Inovace – vědění – instituce: k výzvám současné doby

Müller, Karel

témata: sociologie

brožovaná, 304 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2017
ISBN: 978-80-246-3669-6
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

V každodenním laickém vědění je vztah inovací a institucí chápán jako protikladný. Inovace sledují změnu a instituce stabilizují sociální poměry. Předkládaná studie sleduje předpoklad, že vztahy mezi inovačně orientovaným jednáním a institucemi jsou vzájemně podmíněné, že se obě instance vzájemně ovlivňují. Inovační jednání a inovace vytvářejí tlak na instituce a jejich změnu, ale současně jsou institucionálním rámcem podporovány a tvarovány. Vzájemnost tohoto vztahu pak zprostředkovávají vědění a komunikace, které prostřednictvím inovací umocňují funkce institucí, ale také je problematizují a představují platformu, na které se hledá rovnováha mezi tlakem ke změně a tíhnutím k sociální uspořádanosti.