tištěná kniha e-kniha
Beyond the Revolution in Russia: Narratives – Concepts – Spaces

Beyond the Revolution in Russia: Narratives – Concepts – Spaces

100 Years since the Event

Mrňka, Jaromír (ed.)

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy
koedice s: Ústav pro studium totalitních režimů

brožovaná, 314 str., 1. vydání
překlad: Zlatník, Hynek
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4858-3
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Mezinárodní tým mladších i zkušených badatelů z Rakouska, Běloruska, Brazílie, České republiky, Francie, Izraele, Polska, Ruska a Slovenska představuje ruskou revoluci r. 1917 v široké interdisciplinární perspektivě komparatistiky, hospodářských a politických dějin, sociální geografie a urbanismu, literatury, mediálních studií a politologie. Ruskou revoluci pojímá nejen jako událost s bezprostředními důsledky, ale zabývá se také střednědobými sociálními a ekonomickými proměnami a dlouhodobou rekonfigurací politiky a kultury.