tištěná kniha e-kniha
Učitelé na vlnách transformace

Učitelé na vlnách transformace

Kultura školy před rokem 1989 a po něm

Moree, Dana

témata: antropologie a etnografie, pedagogika

brožovaná, 186 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2013
ISBN: 978-80-246-2298-9
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Transformující se společnost prochází změnami na mnoha úrovních. Těmi hlavními dvěma jsou změny ve strukturách a kultuře společnosti. Jak se však tyto velké změny promítají do životů jednotlivců a malých společenství? Kniha Učitelé na vlnách transformace se snaží přispět k porozumění těmto otázkám pomocí exploratorního výzkumu na dvou školách v menším městě ve středních Čechách. V obou školách sleduje autorka osudy dvou generací učitelů. Při rozhovorech s učiteli, vedením i rodiči se zaměřuje na oblast vztahů, hodnot, sdílených příběhů i symbolického a rituálního světa – tedy na kulturu školy.