tištěná kniha e-kniha
Teachers on the Waves of Transformation

Teachers on the Waves of Transformation

School Culture Before and After 1989

Moree, Dana

témata: antropologie a etnografie, pedagogika, historie – 20. století

brožovaná, 204 str., 1. vydání
překlad: Morgan, Daniel
vydáno: květen 2020
ISBN: 978-80-246-4377-9
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Transformující se společnost prochází změnami na mnoha úrovních. Těmi hlavními dvěma jsou změny ve strukturách a kultuře společnosti. Jak se však tyto velké změny promítají do životů jednotlivců a malých společenství? Kniha Učitelé na vlnách transformace se snaží přispět k porozumění těmto otázkám pomocí exploratorního výzkumu na dvou školách v menším městě ve středních Čechách. V obou školách sleduje autorka osudy dvou generací učitelů. Při rozhovorech s učiteli, vedením i rodiči se zaměřuje na oblast vztahů, hodnot, sdílených příběhů i symbolického a rituálního světa – tedy na kulturu školy.