tištěná kniha e-kniha
Výmarská republika

Výmarská republika

Moravcová, Dagmar

témata: historie, historie – 20. století

brožovaná, 274 str., 1. vydání
vydáno: září 2006
ISBN: 80-246-1176-7
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Autorka analyzuje příčiny ztroskotání výmarské demokracie na vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní rovině od konce první světové války do jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem v lednu 1933. V jednotlivých kapitolách se soustřeďuje na podstatné faktory ovlivňující vývoj demokratického politického systému. V centru pozornosti je i zahraniční politika, kdy vztahy k dalším evropským státům sleduje v kontextu mezinárodněpolitického postavení Německa. Ve druhé části práce kriticky rekapituluje dosavadní výzkum dějin Výmarské republiky včetně různorodé interpretace řady osob a událostí.

Obsah

Předmluva
I.Porážka Německa v I. světové válce a počátky republiky.
II.Versailleský mír a jeho důsledky
III.Zahraniční poIitika - mezi revizí a plněním podmínek versailleské smlouvy
IV.Krizový rok 1923
V.Stresemannova éra: nadějné vyhlídky republiky 1924-1925
VI.Stresemannova éra: vnitřní stabilizace a účinky Locarna 1925-1928
VII.Krize republiky a rozpad výmarské demokracie
VIII.Agonie republiky
IX.Výmarská republika - problémy a jejich interpretace
Seznam zkratek
Přílohy
Seznam tabulek v textu
Bibliografie
Zusammenfassung
Rejstřík jmenný