Na okraji kánonu

Na okraji kánonu

Literárněhistorické úvahy a studie

Moldanová, Dobrava

témata:

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2021
ISBN: 978-80-246-4884-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Jedenadvacet studií a úvah věnovaných moderní české literatuře vznikalo od roku 1984 až po současnost a bylo publikováno časopisecky či ve sbornících. Představují jeden z okruhů autorčina badatelského zájmu, soustředěný k autorům stojícím na okraji literárního kánonu, často zapomínaným nebo nedoceněným. V tomto smyslu jde o prvotiny či raná díla později uznávaných autorů, která, dobovou kritikou odmítaná, znamenala však průlom do soudobých poměrů a přispěla ke změně literární normy. Na okraji zájmu se ocitli ale i autoři, kteří vytvořili díla ve své době naopak ceněná, jež se však dnešním čtenářům ztratila z obzoru.