tištěná kniha
(Ne)udržitelný rozvoj. Ekologie - hrozba i naděje.

(Ne)udržitelný rozvoj. Ekologie - hrozba i naděje.

Moldan, Bedřich

témata: přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 142 str., 2. vydání
vydáno: listopad 2003
ISBN: 80-246-0769-7
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Bedřicha Moldana obsahuje vybrané autorovy články věnované lidskému pobyvání ve světě a vztahu člověka k životnímu prostředí. Z různého úhlu pohledu v nich autor m. j. vysvětluje základy ekologie, historii vztahu člověka a prostředí, problematičnost nezvratných ekologických změn na Zemi či základní aspekty konfliktu ekonomické a ekologické politiky. Prof. Moldan zároveň vysvětluje jak se potřeba trvale udržitelného rozvoje dotýká jednotlivých oblastí lidské činnosti. Jednotícím principem více než stovky článků je pak autorova výzva ?nežít na úkor druhých?.

Obsah

1. VÝCHODISKA (Planeta pod nadvládou lidí)
2. MEZNÍKY (Historie ekologického uvědomování)
3. ČESKÁ SPECIFIKA ( Zavřené oči komunismu, transformace a cesta do Evropy)
4. PRINCIPY (Hledání nových pravidel)
5. DEFINICE (Co je a co není trvale udržitelný rozvoj)
6. EKOLOGICKÁ POLITIKA (Ze scény i zákulisí)
7. SEKTORY (Poznámky k hospodářským odvětvím)
8. KAUZY (Jednotlivé názory)
9. NA PŘELOMU TISÍCILETÍ (Imperativ: Nežít na úkor druhých)
10. MÍSTO ZÁVĚRU (Sedmnáct velmi zhuštěných tezí o udržiteném rozvoji)