tištěná kniha e-kniha
Civilizace na planetě Zemi

Civilizace na planetě Zemi

Moldan, Bedřich

témata: přírodní vědy – environmentalistika

brožovaná, 180 str., 1. vydání
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-3624-5
doporučená cena: 280 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice Civilizace na planetě Zemi Bedřicha Moldana je primárně určena studentům gymnázií, ale může sloužit i při výuce na dalších typech středních škol. Obsahově přímo navazuje na témata Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (zvláště vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost) a přispívá k prohloubení průřezových témat, jako jsou Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.