tištěná kniha e-kniha
Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Mlynář, JakubPaulíček, MiroslavŠubrt, Jiří a kol.

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 222 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2017
ISBN: 978-80-246-3611-5
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od umění a vážení přes čtverylku a hokej až po panenku Barbie či vztah lidí k horám. Kniha ukazuje, že obrazy člověka v různých oborech nejsou zcela nesourodé, ale že naopak umožňují vzájemné obohacení. Nejde o soupeřící „pohledy“ na tentýž předmět zájmu, ale spíše o možnost mezi jednotlivými společenskovědními „hrami“ svobodně volit – s vědomím toho, že každá z nich má nejen své meze a pravidla, ale i svůj vlastní půvab.