tištěná kniha
Moc slova

Moc slova

Mlčoch, LubomírMlčochová, Arnoštka

témata: ekonomie a finance, Univerzita Karlova, sociologie

brožovaná, 268 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2002
ISBN: 80-246-0587-2
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Kniha obsahuje slavnostní promluvy přednesené převážně v průběhu let 1996–2002, kdy byl profesor Lubomír Mlčoch děkanem Fakulty sociálních věd UK. Lubomír Mlčoch se v nich vyjadřuje k různým ekonomicko-sociálním otázkám současného vývoje České republiky. Zároveň i hledá odpověď na mnohé otázky, které se týkají dědictví, poslání a budoucnosti Univerzity Karlovy v Praze.

Obsah

Předmluva
Pojem řádu
O odvěké touze člověka po bohatství
O povrchní, prázdné snaze o slávu
Akademická svoboda vázaná slibem
Státy a trhy v proměnách časů a ideologií
Státy, trhy a média v globálním světě
Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace
Smíření v Lidicích
Bakalář je první stupínek
O důvěře
O důvěře II
Insignie a univerzitní rituály
O přerušené kontinuitě a kultivaci řádu
O reputačním kapitálu
Vlastenectví, liberalismus a sjednocená Evropa
O moci ekonomické
O moci pokory
O moci slova
O moci tradice
Imatrikulační slib: závazek osobní a nadosobní
Radost dominuje nad utrpením
O člověku konzumním
O člověku hazardním
O člověku smluvním
O člověku altruistickém
Archetypy vůdcovství
Duše pro Evropu
Globalizace jako výzva
Věk solidarity
Úkol naší doby
Sedes sapientiae – Stolec moudrosti
Circulus vitiosus aneb Jak se dostat ze začarovaných kruhů
Zákon zemské tíže
Ecce homo – Ejhle, člověk!
Co daly naše země Evropě a lidstvu
Svatost a politika
Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí
Žurnalista a svět (60 let od mučednické smrti Alfréda Fuchse)
Idea univerzity v čase, kdy se připozdívá
Morální hazard ve společnosti zájmových skupin
Pravý čas pro Evropu
Relativita ekonomického času
Inter arma silent musae
O obtížích volby tématu
Na pocitech ukřivděnosti nelze stavět program
O akademických titulech a hodnostech
Život bez lásky nedává smysl
Moudrost a víra bez lásky: mezi sofistikovanou vojenskou technologií a mezinárodním terorismem
O liberalismu čistém a tvrdém
Žízeň po spravedlnosti a touha po řádu
Pravda bez lásky
Mír dalekým i blízkým
Budoucnost sociálního státu a budoucnost Evropské unie
Politika s názvem křesťanská
Společný úspěch
Integrující role univerzity
O učení se důvěře aneb Teologie a pedagogika trhu
Srdce Evropy
Ekonomie pod tlakem na změnu svého paradigmatu
Český stát, vzdělanost a mecenáš Hlávka
Záplavy viděné očima a prožívané srdcem starozákonních proroků
Sociologie ohrožovaná redukcionismem a ztrátou identity?
Účastná mysl a vlitá moudrost – zamyšlení nad světovým názorem
Axis mundi
Douška na závěr