tištěná kniha
Biskup Severus z Ašmúnajnu

Biskup Severus z Ašmúnajnu

Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě

Mikulicová, Mlada

témata: náboženství

brožovaná, 268 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2012
ISBN: 978-80-246-2056-5
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Severus z Ašmúnajnu otevřel ve fátimovském Egyptě rozvoj arabské křesťanské literatury v linii apologetických výkladů křesťanské nauky proti herezím i filosoficko-teologických disputací mezi křesťany a muslimy. Severovým specifikem se stalo spojení arabského prvku s křesťanským v jeho helénistické i koptské tradici a vlídná, neútočná polemika s tezemi islámu, v níž především mířil na arabskou definici křesťanských, monofyzitských článků víry.

Obsah

ALEXANDRIJSKÉ DĚDICTVÍ
1. Metropole Středomoří
2. Roky mučedníků
3. Kolébka mnišství
4. Alexandrijská katecheze
5. Koncilní spory

ARABIZACE A ISLAMIZACE EGYPTA
1. Melchité a koptové
2. Al-Fath: otevření pro islám
3. Arabská administrativa
4. Koptská církev v prvních staletích islámské správy
5. Islamizace

FÁTIMOVSKÁ KÁHIRA
1. Šíitská vláda v Egyptě
2. Káhira - Dobyvatelka světa
3. Patriarcha Abrahám a káhirský spor o víru
4. Tradice rozprav o víře na dvorech chalífů

ŽIVOT A DÍLO BISKUPA SEVERA
1. Severus Ibn al-Mukaffa'
2. Severovo dílo
3. Dějiny patriarchů
4. Duchovní kontext Severových apologetik

VÝKLAD VYZNÁNÍ VÍRY
1. Jeden Bůh
2. Ježíš Kristus
3. Duch svatý a církev
4. Eschatologie
5. Dovětek

INTERAKCE KŘESŤANSKÉHO A ISLÁMSKÉHO VYZNÁNÍ
1. Islámská teologie: kalám a formulace akídy
2. Relevantní akídy z 9. a 10. století
3. Islámské akídy a Severova křesťanská amána

ZÁVĚR

Ediční poznámka a zkratky
Severovy pojmy ve výkladu Vyznání a Svítilně rozumu
Teologické pojmy citované v islámských akídách
Literatura
Rejstřík