tištěná kniha
Teorie řízení v kartografii a geoinformatice

Teorie řízení v kartografii a geoinformatice

Miklošík, František

témata: přírodní vědy – geografie

brožovaná, 264 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2005
ISBN: 80-246-0870-7
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Objasnění otázek zařazených do obsahu knihy by mělo přispět ke zvýšení kvality a efektivnosti práce v kartografii a geoinformatice a zároveň i k překonání četných překážek na cestě zapojování této činnosti do systému řízení veškerých územně orientovaných lidských aktivit. V samostatných kapitolách se autor postupně věnuje specifickým vlastnostem kartografického procesu, zásadám a různým možnostem řízení práce, hodnocení kvality a efektivnosti práce v kartografii a geoinformatice.

Obsah

1. ÚVODNÍ ČÁST
1.1 Základní pojmy a východiska
1.2 Cíle, prostředky a metody řídící práce
1.3 Vývoj problému řízení v kartografii a geoinformatice
1.4 Pojetí studia a výkladu problematiky řízení
2. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KARTOGRAFICKÉHO PROCESU
2.1 Výsledky studia různých stránek kartografického procesu
2.2. Komplexní pojetí kartografického procesu
2.3 Podmínky řízení v kartografii a geoinformatice
3. OBECNÉ ZÁSADY ŘÍZENÍ V KARTOGRAFII A GEOINFORMATICE
3.1 Identifikace případů řízení
3.2 Rozhodování v kartografii a geoinformatice
3.3 Příprava realizace rozhodnutí
3.4 Řídící působení v kartografii a geoinformatice
4. HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE V KARTOGRAFII A GEOINFORMATICE
4.1 Vztah kvality a efektivnosti práce v kartografii a geoinformatice
4.2 Objektivizace hodnocení kartografických děl
4.3 Hodnocení základních etap kartografického procesu
5. MOŽNOSTI ŘÍZENÍ KVALITY V KARTOGRAFII A GEOINFORMATICE
5.1 Základní fáze a postupy řízení kvality v kartografii a geoinformatice
5.2 Příčiny a charakter změn užitnosti kartografického díla
5.3 Vliv úrovně splnění jednotlivých kritérií na užitnost kartografického díla
5.4 Porovnání možností zvýšení užitnosti kartografického díla
5.5 Možnosti zvýšení aktuálnosti kartografického díla
5.6 Podmíněnost doby trvání výrobního cyklu
5.7 Možnosti využití teorie hromadné obsluhy
6. EFEKTIVNOST PRÁCE V KARTOGRAFII A GEOINFORMATICE
6.1 Zvláštnosti hodnocení efektivnosti v různých podmínkách
6.2 Zvyšování efektivnosti změnou kvality produkce
6.3 Zvyšování efektivnosti změnou struktury pracoviště
6.4 Možnosti plánování a operativního řízení
6.5 Význam přípravy uživatelů
7. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAKŮ
8. UTERATURA
9. REJSTŘÍK