tištěná kniha e-kniha
Tinnitus

Tinnitus

Mihule, Jaroslav

témata: biografie a paměti

brožovaná, 458 str., 1. vydání
vydáno: duben 2016
ISBN: 978-80-246-3339-8
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Tinnitus je odborné označení pro šelest v uších, které může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat.
Pod tímto spíše medicínským názvem se skrývá autobiografická kniha hudebního vědce, mimořádně erudovaného znalce a propagátora osobnosti a díla Bohuslava Martinů, a také dlouholetého pedagoga Univerzity Karlovy Jaroslava Mihuleho.

Recenze

Autor připravované publikace nám nabízí výjimečnou příležitost vstoupit do společenského, politického a uměleckého života 20. století i do jeho osobního života. Způsob, jakým tak činí, je originální, jedinečný, citlivý a hluboce lidský.
Připravovaná publikace je po formální a obsahové stránce precizně promyšlená. Formální dokonalost jako by korespondovala s vrcholnými díly klasické hudby, která provází autora celý život. Oblouk šesti kapitol od Pár slov úvodem a na omluvu po Epilog se klene přes celou bolestnou i krásnou, tragickou i úsměvnou, trapnou i hluboce dojímající historii Českého státu ve 20. století. Jeho součástí je období prvorepublikové, čas válečný a poválečný, padesátá léta komunistického útlaku, ohrožující léta šedesátá, statické období normalizační se záblesky inspirativních osobních i uměleckých setkání a zrození a dvacetiletá existence demokratického státu se vstupem do 21. století.
Publikace ale v žádném případě není nezáživným souhrnem dat a událostí. Každé mé osobní setkání s autorem, který laskavě převzal na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty UK přednášky z dějin hudby 20. století a estetiky, mně (i studentům) vždy přinese něco nového a zásadního pro další profesionální život. Ne nadarmo studenti po přednášce vstávají a vyprovázejí pana profesora potleskem. Nyní tuto příležitost dostávají čtenáři. Je nutněji využít.
Připravovaná publikace je doplněna precizním rejstříkem. Důležitou součástí je obrazová dokumentace. Z mého pohledu je mimořádně zajímavá, ale poněkud skromná. Každý dokument je vybrán s citlivostí a noblesou, vzácně souzní s textem a s osobností autora. Je ilustrací silných, krásných i kuriózních okamžiků a významných setkání v autorově životě.
Kniha je nejen jedinečným svědectvím o životě výjimečného člověka a o jeho pohledu na svět, ale především přináší inspiraci, jak žít přebohatým, barevným životem v době velmi nebohaté, bezbarvé i zákeřné, a jak se zdravým rozumem a otevřenýma očima přestát dobu vítěznou a opojnou.

Z recenzního posudku: Jana Palkovská