tištěná kniha
Úvod do plastické chirurgie

Úvod do plastické chirurgie

Měšťák, Jan a kol.

témata: lékařské vědy

brožovaná, 126 str., 1. vydání
vydáno: březen 2006
ISBN: 80-246-1150-3
doporučená cena: 145 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice plastické chirurgie je členěna na jednotlivé oddíly, kterými se tento obor zabývá. Postupně jsou prezentovány vrozené vývojové vady obličeje, ruky, genitálu, je probrána problematika chirurgie ruky a rekonstrukčních operací včetně základů mikrochirurgie. Čtenář se může seznámit s problematikou kožních nádorů, cévních malformací, samostatnou kapitolu tvoří popáleniny a problematika estetické chirurgie. Knihu doplňuje obrazová dokumentace.

Obsah

1 ÚVOD (Jan Měšťák)
Předmluva
1.1 Historie a vývoj plastické chirurgie
1.2 Vývoj plastické chirurgie v Československu
2 OBECNÁ ČÁST
2.1 Zásady fyziologického operování (Václav Poláček)
2.2 Rány - poranění (Václav Poláček)
2.3 Transplantace (Jan Měšťák)
2.4 Laloky (Václav Poláček)
2.5 Mikrochirurgie (Roman Kufa)
2.6 Využití endoskopie v plastické chirurgii (Karel Urban)
3 SPECIÁLNÍ ČÁST
3.1 Kožní léze
3.2 Vrozené a získané vady obličeje
3.3 Vrozené a získané vady trupu
3.4 Vrozené a získané vady horní končetiny
3.5 Vrozené a získané vady dolní končetiny
3.6 Vrozené a získané vady genitálií
3.7 Popáleniny (Michal Šamudovský)
3.8 Kosmetické vady
Obličejové implantáty