tištěná kniha e-kniha
Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice

Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice

Mejstřík, MichalPečená, MagdaTeplý, Petr

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 856 str., 1. vydání
vydáno: březen 2015
ISBN: 978-80-246-2870-7
doporučená cena: 490 Kč

E-shop

Anotace

Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost.