tištěná kniha e-kniha
Temný kontinent

Temný kontinent

Evropa ve 20. století

Mazower, Mark

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy
edice: Politeia

brožovaná, 508 str., 1. vydání
překlad: Fantys, Petr - Marková Vlášková, Tereza
vydáno: květen 2019
ISBN: 978-80-246-4192-8
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Evropa Marka Mazowera není kontinentem starých států a národů, ale v mnoha ohledech je velmi nová a v průběhu 20. století neustále "vynalézá" samu sebe prostřednictvím často bouřlivých a chaotických politických změn. Moderní demokracie a s ní úzce spojený národní stát je v zásadě výsledkem experimentování. Tři ideologie – liberální demokracie, komunismus a fašismus – se považovaly za předurčené přetvořit společnost, kontinent a svět v "nový řád lidstva". Jejich vzájemný boj o definici nové Evropy trval po většinu minulého století. Liberální demokracie ovládla Evropu po první světové válce, ale o dvě desetiletí později už tak říkajíc zmírala na úbytě. Rok 1989 znamenal vítězství demokracie nad komunismem, nicméně k tomuto vítězství by nedošlo, kdyby komunismus předtím neuštědřil všeobecnou a drtivou válečnou porážku nacionálnímu socialismu. Rozhodně tedy nebylo předurčeno osudem, že demokracie nakonec zvítězí nad fašismem i komunismem, stejně jako není stále zřejmé, jaký druh demokracie je Evropa schopná a ochotná budovat. "Temný kontinent" je napínavým příběhem s neočekávanými zvraty, nikoliv záznamem vývoje směřujícího neustále kupředu k nevyhnutelným vítězstvím.

Obsah

Předmluva

Poděkování

KAPITOLA PRVNÍ
Opuštěný chrám - vzestup a pád demokracie
Sepisování ústav
Evropská občanská válka
Pochyby buržoazie
Kritika parlamentarismu
Krize demokracie
Podoby pravice
Právo a nacionálněsocialistický stát

KAPITOLA DRUHÁ
Impéria, národy, menšiny
Rozpouštění velkých impérií
Liberální varianta: směřování k právům menšin Idealisté a realisté
Proti liberálnímu novému řádu
Fašistická impéria

KAPITOLA TŘETÍ
Zdravá těla, nemocná těla
Válka a zkáza těl
Stát jako hlava rodiny
Množství a kvalita

KAPITOLA ČTVRTÁ
Krize kapitalismu
Komunistický úspěch
Národní oživení
Fašistický kapitalismus
Reforma demokratického kapitalismu

KAPITOLA PÁTÁ
Hitlerův nový řád, 1938-45
Hitlerova ztracená příležitost
Život v historické době
Uspořádání Evropy
Totální válka
Evropa jako rasová entita
Rasová válka (1): Polsko 1939-41
Rasová válka (2): Vernichtungskrieg 1941-45

KAPITOLA ŠESTÁ
Plánování zlatého věku
Oživování demokracie
Jednotlivec versus stát
Národní stát a mezinárodní pořádek
Nový konsenzus: limity a rozpory
Utopie a reality: rozsah úspěchu

KAPITOLA SEDMÁ
Krutý mír (1943-49)
Vysídlení a společenská krize, 1944–48
Rodina a morálka
Okupační politika, 1943–45
Nový začátek?
Rozdělení Německa
Studená válka v Evropě

KAPITOLA OSMÁ
Budování lidové demokracie
Budování politické nadvlády
Na cestě ke stalinismu
Reforma komunismu?
Nová společnost
Konec impéria?

KAPITOLA DEVÁTÁ
Transformovaná demokracie: západní Evropa (1950-75)
Oživování demokracie
Zázrak jménem růst
Sociální státy
Individualistická mobilizace Evropy
Amerikanizace Evropy?
Protest ve společnosti růstu
Migrace

KAPITOLA DESÁTÁ
Společenská smlouva v době krize
Inflační krize
Experiment thatcherovců
Trpělivý stát
Zažívá levice úpadek?
Uvolňování
Vítězný individualismus?
Globalizace a krize národního státu

KAPITOLA JEDENÁCTÁ
Žraloci a delfíni: zhroucení komunismu
Světová hospodářská krize a východní Evropa
Smrštěná strana
Vývoj sovětské politiky
Krize v roce 1989
Znovusjednocené Německo
Válka v bývalé Jugoslávii

EPILOG
Utváření Evropy

Mapy a tabulky

Rejstřík

Recenze

Mazowerovou předností je mimořádná obeznámenost s měnící se situací v Evropě, sleduje dění v jejích nejrůznějších koutech, načrtává mezinárodní kontext, v jehož rámci jednotlivé spory třeba ohledně hospodářského směřování, které se odehrávaly tam či onde, jen zapadají do celkové mozaiky. I dnes znějí varovně slova, která pronesl kancléř Výmarské republiky několik let předtím, než se v Německu vlády zmocnil Adolf Hitler: „Demokracie bez demokratů přináší vnitřní i vnější nebezpečí.“ Ostatně ustavičný ekonomický vzestup a materiální prosperita ztrácejí moc donedávna vzývaného zaklínadla, jak už kdysi upozorňoval manifest Římského klubu, vydaný pod názvem Meze růstu.
Jan Jaroš (Kultura21.cz, 11. června 2019)

Nejnovější tituly v edici